Kur’an Semantiği bağlamında Sentaks Farklılıklarının Anlama Etkisi

https://kuranlaulfet.com/e-kitap/6.pdf