Osmanlı’da Dâr’ul-Kurrâ Müesssesi ve Kıraat Öğretimi

https://kuranlaulfet.com/e-kitap/8.pdf