Kur’an Öğreniyorum – Fatih Çollak

 

1 - Kur'an Dersleri - bölüm 1 (Cezm, Şedde, Med, Tekbir & Subhaneke)

2 - Kur'an Dersleri - bölüm 2 (Cezm, Şedde, Med, Tehiyyat, Salli Barik & Rabbena)

3- Kur'an Dersleri - bölüm 3 (Cezm, Şedde, Kunut duaları, Âmentü & Salli Barik)

4 - Kur'an Dersleri - bölüm 4 (Fatiha, Nâs, Felak & Ihlas)

5 - Kur'an Dersleri - bölüm 5 (Tebbet, Nasr, Kâfirûn & Kevser)

6 - Kur'an Dersleri - bölüm 6 (Mâûn, Kureyş, Fîl & Hümeze)

7 - Kur'an Dersleri - bölüm 7 (Fâtiha & namaz sûreleri)

8 - Kur'an Dersleri - bölüm 8 (Asr, Tekâsür, Kâria & Âdiyat)

9 - Kur'an Dersleri - bölüm 9 (Zilzal & Beyyine)

10 - Kur'an Dersleri - bölüm 10 (Kadir, Alâk & Tîn)

11 - Kur'an Dersleri - bölüm 11 (İnşirah, Duhâ & Tîn)

12 - Kur'an Dersleri - bölüm 12 (Alâk Kadir Beyyine Zilzal Âdiyat Kâria Tekasür Asr & Hümeze)

13 - Kur'an Dersleri - bölüm 13 (Tecvid dilinde sıfatlar & Ayetü'l Kürsî)

14 - Kur'an Dersleri - bölüm 14 (Âmenerrasûlü)

15 - Kur'an Dersleri - bölüm 15 (Kur'an-ı Kerim okumanın faziletleri & Haşr sûresinin son 3 ayeti)

16 - Kur'an Dersleri - bölüm 16 (Kur'an-ı Kerim okuma üslûpları & Yâsin sûresi)

17 - Kur'an Dersleri - bölüm 17 (Sekte nasıl yapılır & tedvir üslûbu ile Yâsin Sûresi)

18 - Kur'an Dersleri - bölüm 18 (Tedvir ve Hadır üslûbu ile Mülk & Nebe sûreleri)

19 - Kur'an Dersleri - bölüm 19 (Tertil üslûbu ile Âyetü'l Kürsî, Âmenerrasûlü & Haşr)

20 - Kur'an Dersleri - bölüm 20 (Fecr sûresi)

21 - Kur'an Dersleri - bölüm 21 (Besmele & Tevbe sûresi)

22 - Kur'an Dersleri - bölüm 22 (Asım Kıraatinin Hafs rivayetine ait özellikleri & Teshil)

23 - Kur'an Dersleri - bölüm 23 (Sekte bahsi Kehf, Yâsîn, Kıyâmet & Mutaffifîn)

24 - Kur'an Dersleri - bölüm 24 (Neml, Kehf, Rûm, Ahzâb, Insan, Yûsuf sûreleri)

25 - Fatih Çollak - Kur'an Öğrenme Dersleri 25

26 - Kur'an Dersleri - bölüm 26 (Cumhur müezzinliği, Ilahiler ve makâmlar)

27 - Kur'an Dersleri - bölüm 27 (Sekit ha'ları Vakf-ı tam Vakf-ı hasen Vakf-ı kabih & Cuma hutbesi)

28 - Kur'an Dersleri - bölüm 28 (Vakıf işaretleri)

29 - Kur'an Dersleri - bölüm 29 (Yaz Kur'an kursları & Pratik eğitim)

30 - Kur'an Dersleri - bölüm 30 (Med, Izhar, İklab, İhfa & İdgam çeşitleri)

31 - Fatih Çollak İle Kuran Dersleri 31

32 - Fatih Çollak İle Kuran Dersleri 32

Fatih Çollak İle Kuran Dersleri 33

Fatih Çollak İle Kuran Dersleri 34

Fatih Çollak İle Kuran Dersleri 35

Fatih Çollak İle Kuran Dersleri 36

Fatih Çollak İle Kuran Dersleri 37

Fatih Çollak İle Kuran Dersleri 38

Fatih Çollak İle Kuran Dersleri 39

Fatih Çollak İle Kuran Dersleri 40

Fatih Çollak İle Kuran Dersleri 41

Fatih Çollak İle Kuran Dersleri 42

Fatih Çollak İle Kuran Dersleri 43

Fatih Çollak ile Kuran Dersleri 44

Fatih Çollak - Kur'an Öğrenme Dersleri 45

Fatih Çollak - Kur'an Öğrenme Dersleri 46

Fatih Çollak - Kur'an Öğrenme Dersleri 47

Fatih Çollak - Kur'an Öğrenme Dersleri 49

Fatih Çollak - Kur'an Öğrenme Dersleri 50

Fatih Çollak - Kur'an Öğrenme Dersleri 51

Fatih Çollak - Kur'an Öğrenme Dersleri 52

Fatih Çollak - Kur'an Öğrenme Dersleri 53

Fatih Çollak - Kur'an Öğrenme Dersleri 54

Fatih Çollak - Kur'an Öğrenme Dersleri 55

Fatih Çollak - Kur'an Öğrenme Dersleri 56

Fatih Çollak ile Kuran Dersleri 57

Fatih Çollak - Kur'an Öğrenme Dersleri 58

Fatih Çollak - Kur'an Öğrenme Dersleri 59