Keşşâf’ta Mütevâtir Olmayan Kırâatlar ve Tefsir İlişkisi

Kessafsazraat