Ebu Ubeyde ve Mecazul Kur’an

https://kuranlaulfet.com/e-kitap/ebuubeyde_mecazulkuran.pdf