Ebu Amr’ın Kıraat İlmi ve Arap Dilindeki Yeri

EbuAmrkaatilmi