Ebu Amr’ın Kıraat İlmi ve Arap Dilindeki Yeri

https://kuranlaulfet.com/e-kitap/EbuAmrkaatilmi.pdf