Ahmet Çalışır Aşr-ı Şerifler

Mevlevî Ayin-i Şeriflerinde Okunan Aşr-ı Şerifler